Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó hely


 
2012-02-16   |   Védett természeti területen - Dráva folyó - történő horgászat
Képtár megnyitása Korábban írtuk, a védett és fokozottan védett természeti területen történő horgászat engedélyköteles tevékenység (akárcsak a tűzgyújtás, táborozás, stb. erről is írtunk), így a Dráva folyó teljes baranyai szakaszát érinti. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ezt az engedélyt a halászati jogosult kérvényezze, amit meg is tettünk a szolgáltatási díj befizetése mellett, és az engedélyt meg is kaptuk néhány kikötéssel (nem mindegyikkel egyetértve). A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírása szerint, természetvédelmi szempontból az alábbi feltételek betartása mellett lehet a Dráva folyó 68-130,5 fkm között, és a Boros Dráva holtág védett és fokozottan védett természeti területein horgászati tevékenységet, és az e célból való fokozottan védett területre történő belépést tenni:
1.    Horgászati tevékenység végzése során tilos a fás szárú növényzet irtása, kivágása, csaliállat ásása, partfal, mederoldal, egyáltalán a mederszelvény átalakítása.
2.    A horgászati etetőanyag nem haladhatja meg a 3 kg/nap/horgászállás fajlagos mennyiséget.
3.    Védett, fokozottan védett halfaj, vagy más ugyancsak védett, vagy fokozottan védett vízi állat fogása esetében – annak kíméletes visszahelyezése, visszaengedése után – a fogás idejét a faj megnevezésével együtt írásban 30 napon belül be kell jelenteni a természetvédelmi kezelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának.
4.    A védett és fokozottan védett természeti területről – a horgászható halfajokon kívül – minden növény, állat és geológiai képződmény gyűjtése, elvitele szigorúan tilos!
5.    A horgászati tevékenység során fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságának megőrzésére, mindennemű hulladékot hátrahagyni, vízbe dobni szigorúan tilos! A keletkezett hulladékot az ott tartózkodók kötelesek összegyűjteni és biztonságos elhelyezésükről, elszállításukról gondoskodni.
6.    A víztest járművel történő megközelítése a sporthorgászok részére kizárólag csak az arra kijelöl utakon és az Igazgatóság Drávai Osztályának osztályvezetőjével (Fenyősi László, T.: +36-30/377-3414) történt előzetes egyeztetést követően történhet.
7.    Tilos belépni a Drávasztára 0245/1 hrsz-ú (Kanadás) fokozottan védett természeti területre és a Drávasztára 0402 hrsz-ú mellékág csak a keresztkövezésnél horgászható.
8.    Amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom, úgy a tűzrakás csak felügyelettel, a tűzgyújtási szabályok betartásával, kizárólag kijelölt tűzrakóhelyen (Drávasztára, Vejti, Drávaszabolcs) lehetséges. Az égő cigarettacsikk eldobása is tilos!
9.    Jelen határozatban foglaltak részét kell, hogy képezzék a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) által kiadott területi engedélyeknek, melynek biztosításáról a Szövetség köteles gondoskodni.
10.    A Szövetség által kiadott – jelen határozattal kiegészített – területi engedélyek birtokosai kötelesek az engedélyt a horgászat teljes időtartama alatt maguknál tartani és az ellenőrzést végzők (igazgatóság, Felügyelőség, halászati hatóság, rendészeti szervek) kérésére felmutatni.
11.    A védett és fokozottan védett természeti területre történő belépést és horgászatot – amennyiben természetvédelmi érdek ezt szükségessé teszi – a természetvédelmi hatóság térben és időben korlátozhatja, vagy megtilthatja.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy ez nem jogosít fel járművel (kerékpár, motorkerékpár, gépjármű, stb.) történő közlekedésre, az arra ki nem jelölt utakon.
A Drávára érvényes engedélyeket már nyomdában tavaly legyártattuk, többen váltottak is belőle, ezért nem tudjuk a területi engedélyen szerepeltetni ezeket az előírásokat.
Vissza az aktuálisokhoz....
 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye az online területi jegyek bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a területi jegyeket is, jól használható.
Jó volt a nyomdai úton előállított papír alapú területi jegy.
Ha nem kell nyomtatni az online jegyeket, akkor jó megoldás lesz.
 
 Vendég: 82
 Legújabb tagunk: Szaboi353