Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó hely


 
2012-06-14   |   Védett természeti területen - Dráva folyó - történő horgászat, csónakos közlekedés tisztázása
Képtár megnyitása Korábban többször is írtunk a Dráva folyón a horgászatot érintő, érvénybe léptetett természetvédelmi előírásokról és a csónakból történő horgászat érvényben lévő feltételeiről. Több horgász is jelezte a csónakos közlekedéssel, kikötéssel kapcsolatos problémákat, azok nem egyértelmű megfogalmazásait és a rendőri intézkedések miértjét. Szövetségünk részéről kezdeményeztünk egy talákozót, mely a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felőgyelőség, és a Siklósi Rendőrkapitányság valamint Szövetségünk részvételével zajlott, és a már ismeretes, problémák kerültek tisztázásra. Az egyeztetésről emlékeztetőt kértünk készíteni, amit az alábbiakban kivonatos formában közlünk.
A Dráva folyón a motorcsónakkal történő horgászat folytatásához a horgászoknak külön engedélyt kell kérelmezniük külön-külön.
A motorcsónakkal történő horgászat engedélyezésének feltételei között – többek között – az alábbi előírások szerepelnek:
 
4. pont:  A zátonyokon és a szigeteken kikötni és tartózkodni tilos,  kivéve a 70,5 fkm. – 93 fkm. közötti szakaszt, a 149 fkm-nél lévő, Barcs 04 hrsz-ú szigetet és a vis maior esetét
 
6. pont:  Tilos megállni, illetve  kikötni a folyó jobb parti területein, illetve az alábbi fokozottan védett területeken:  Barcs 03, 05;  Drávatamási 0139/1; Tótújfalu 0112;  Felsőszentmárton 0297; Drávakeresztúr 0183/2, 0183/4; Zaláta 0228;  Kisszentmárton 0222, 0224-0225;  Szaporca 0246-0247; Drávapalkonya 052/4 Gordisa 0127, 0129;  Matty 095 hrsz. – kivéve a vis maior esetét.
 
Elmondható, hogy a zátonyokon és szigeteken történő kikötés általában véve tilos a folyón, azonban a Dráva folyó Baranya megyei szakaszán ez a tilalom feloldásra került a 70,5 fkm – 93 fkm közötti részeken.
 
A folyó jobb parti területein történő kikötés és megállás tilalma arra a természetvédelmi célra vezethető vissza, hogy a túl parti területeket az intenzív használattól (erdőben történő táborozás, tűzgyújtás, ágasfa vágás, csali állat gyűjtés) megóvják a természeti értékek (fokozottan védett madarak, védett növény- és állatfajok) védelmi érdekében. Természetvédelmi szempontból kívánatos, hogy a horgászok a folyó medrében maradjanak, ne lépjenek ki a nyílt területekre, a parti erdőtömbökbe.
 
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. Tv. értelmező rendelkezésének 20a) pontja szerint kikötői tevékenység:  olyan víziközlekedéssel kapcsolatos tevékenység, amely során személyek ki- és beszállása, áru ki-, be- és átrakása, tárolása és kezelése történik. A horgászoknak az ilyen módon történő kikötése, valamint az ebből a célból történő megállása az engedélyek szerint tilos.
Ebből következően a csónaknak a partra történő kitolása és rögzítése a horgászat céljából, valamint az ebből a célból történő megállás nem tiltott.
 
Ugyanakkor a folyót szegélyező jobb parti erdőkbe, továbbá a határozatban felsorolt fokozottan védett területekre tilos belépni, tilos azokban tartózkodni. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a csónakot partra kitolni, rögzíteni a part éléig lehet, azon túl nem.
 
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet 7.04.cikk 3. pontja pedig a kikötést az alábbiak szerint tiltja:
Kikötéshez vagy zátonyról leszabadításra tilos élőfát, mellvédet, oszlopot, kilométerkövet, fémlépcsőt vagy korlátot használni. Azaz az ilyen módon történő kikötés a jogszabálynál fogva tilos, azt a horgászok nem gyakorolhatják.
 
Ugyancsak vitás kérdés volt - nem a csónakos engedélyt érintette - az a szabályozás mely így szólt:

2. pont:   A horgászati etetőanyag nem haladhatja meg a 3 kg/nap/horgászállás fajlagos mennyiséget. (A horgászállásokat általában egy-egy  személy, vagy néhány főből álló társaság használja. Általános  horgászati módszer az etetéssel  kombinált fenekezős és úszós horgászat. Védett természeti területen törekedni kell az élővizekbe juttatott etetőanyag mennyiségének csökkentésére,  ezért került meghatározásra a 3 kg/nap/horgászállás  etetőanyag mennyiség. Ez különösen a kis víztömeggel bíró állóvizekre és holtágakra igaz, így a 382-7/2012. számú, a Dráva folyóra és a Boros-Drávára kiadott határozat 2. pontja szerinti feltételek a Boros-Dráva holtágra értendő. Megjegyezzük, a horgászállás nem egy építmény, hanem maga a hely, ahol  a horgászatot végzik.)

6. pont:   A víztest járművel történő megközelítése a sporthorgászok részére kizárólag csak az arra kijelöl utakon és az Igazgatóság Drávai Osztályának osztályvezetőjével (Fenyősi László, T.: +36-30/377-3414) történt előzetes egyeztetést követően történhet.
A 6. ponthoz kapcsolódóan – a víztest járművel történő megközelítése – pedig tájékoztatja arról, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 38. §. (1) bek. j) pontja értelmében járművel (pl. kerékpár, motorkerékpár, gépjármű) történő közlekedéshez, az arra ki nem jelölt útvonalakon a felügyelőség engedélye szükséges, melyet a felügyelőség a horgászegyesületek részére engedélyez arra irányuló igény esetén, amennyiben a természetvédelmi célokkal az nem ellentétes.
Ezt az engedélyt Szövetségünk meg fogja kérni a teljes baranyai szakaszra, nem kell az egyesületeknek külön.

Reméljük sikrült tisztázni, és nem lesz a jövőben több félreértés a fenti témákban. Ezt a tájékozatást megkapta a Siklósi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya is.
Vissza az aktuálisokhoz....
 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye az online területi jegyek bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a területi jegyeket is, jól használható.
Jó volt a nyomdai úton előállított papír alapú területi jegy.
Ha nem kell nyomtatni az online jegyeket, akkor jó megoldás lesz.
 
 Vendég: 44
 Legújabb tagunk: Szaboi353