Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó hely


 
2009-11-26   |   2010. évi horgászrendek
Képtár megnyitása

A megyei Szövetség a 2010. évre a korábbihoz képest módosított horgászrendeket fogadott el az általa hasznosított vízterületeken. Ez egyaránt érinti a Pécsi tó, Dráva folyó, Kovácsszénájai tó horgászrendjét. A módosításoknál figyelembe lett véve, a sok horgász által kért változtatási javaslatok és egyéb javító szándékú elképzelés. A módosításokat az egyes vízterületek bizottságai (a vizen horgászók egyesületi képviselőiből tevődik össze) tárgyalták meg, majd ez az elnökség elé került jóváhagyásra. Tehát a módosítások a horgászok igényeit tükrözik leginkább. A Pécsi tavon legfontosabb talán a horgászidő módosulása, három időszakra bontva; illetve a javított engedélyekkel történő visszaélések miatt érvénytelennek számít az átírt-javított jegy.Kovácsszénáján csak apró változások történtek, pl.: a harcsát általános ívási tilalom védi. A Dráva folyón a változtatással az ívó halakat hivatott védeni az ismert ívóterületen történő általános horgászati tilalom (több horgászvizen bevált). Egyelőre egy szakaszon lesz érvényben.

A horgászrendek a következők (felnőtt éves):

PÉCSI TÓ

1.) Tagsági viszonyból származó és a halászati törvényben elõírt feltételek meglétét tanúsító okmányok, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász jogosult az alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására, melynek formáját önálló döntés alapján választja meg. Az alapszabályban és horgászrendben elõírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlõ arányban megilletik és terhelik.

2.) A horgászat minden halfajra a tó kiolvadásától a tó év végi befagyásáig engedélyezett (kivéve a tilalmi időket). A tó kiolvadásától kezdõdõen június 11-ig a tó déli végén a strand vonalában, bójákkal határolt kíméleti területen és a szigetrõl tilos horgászni! A horgászat június 12-én 0 órától engedélyezett itt. A zárógátról tilos horgászni! A zárógátat tilos vízi járművel, csónakkal 50 m-en belül megközelíteni, amit bójasor jelez. A jégről történõ horgászat nem engedélyezett.

3.) Horgászidõ:

Január, február, november, december hónapokban:             06 – 18 óráig.
Március, április, május, szeptember, október hónapokban: 05 – 22 óráig.
Június, július, augusztus hónapokban:                                       00 – 24 óráig.

    A horgászidõ letelte után tilos a vízen és vízparton horgászfelszereléssel tartózkodni!

4.) Megtartható: a méretkorlátozással védett halfajok mindegyikébõl heti 3 db, de összesen ezekbõl a nemes halfajokból évi 30 db (ezen belül a ragadozók száma 15 db lehet) egyéb halfajokból napi 3 kg. Csuka, süllő, balinra az országos ívási tilalmi idõk vonatkoznak. Harcsára általános ívási tilalom vonatkozik. A méretkorlátozás alá esõ halakból fajonként naponta 3 db, összesen 5 db fogható meg. A nemes halakra az országos méretkorlátozás érvényes, a 8 kg-nál nagyobb kifogott pontyot a tóba kíméletesen vissza kell helyezni, elvinni TILOS! A szákba tett halat cserélni tilos! A nemes halakat a fogást követõen azonnal be kell írni a fogási naplóba, az egyéb halakat a horgászhely elhagyása elõtt. Élõ halat a tóban csak a fogás napján szabad tárolni.

5.) Foglalt hely a tóparton nincs, a tó medrében a horgászhelyet mutató (bója, nádszál, karó), vagy a vízi sportokat akadályozó egyéb módon megjelölni a horgászat idejére sem szabad. Csónakrögzítõ karók a mederben nem hagyhatók. A parti kövezés megbontása, a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, vízszennyezés, horgászhoz méltatlan magatartás (durva beszéd) a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után, melyek be nem tartása a tóról való kitiltással járhat. Horgot „behordani" tilos, csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni. A bevetett horgászkészséget tilos õrizetlenül hagyni, vagy más személy felügyeletére bízni.

6.) Horgászni két bottal, azon legfeljebb két horoggal szabad. Gereblyézõ felszerelés használata szigorúan tilos.

7.) Az üdülõterület rendjére az Orfűi Önkormányzat és a Pécsi tó KHT szabályai az irányadók. Gépjárművet csak a kijelölt parkolóhelyen lehet tárolni, a vízpartra behajtani tilos. A vízparton a sátrazás és a tűzgyújtás nem engedélyezett. A Pécsi tóban lévõ „Sziget" magánbérlemény, kérjük a rend és tisztaság fokozott betartását. Vízi jármű használatánál a vízi közlekedés szabályait be kell tartani. Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelõsséget nem vállalunk.

8.) A kiállításkor elrontott, elírt területi engedély érvénytelennek számít, ezért azt vissza kell adni a kiállítónak, és újat kérni. Javított engedéllyel való horgászat jogosulatlan horgászatnak minősül.

KOVÁCSSZÉNÁJAI TÓ

1.)      Tagsági viszonyból származó és a halászati törvényben előírt feltételek meglétét tanúsító okmányok, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász, jogosult az alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására. Az alapszabályban és a Horgászrendben előírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlő arányban megilletik és terhelik.
2.)      Horgászni naptári idő szerinti napkeltétől napnyugtáig szabad, 2 bottal, azon 2 db horoggal. Merítőszák használata kötelező. A horgászat csak a kiadott, érvényes horgászengedély birtokában kezdhető meg, ami a helyszínen a halőröknél kapható. A halőrháznál elhelyezett beírókönyv használata kötelező. A kifogott és szákba tett nemes halat azonnal, egyéb halat a horgászhely elhagyása előtt be kell írni a fogási naplóba, a fogott halakat cserélgetni tilos! A 6 kg feletti kifogott pontyot a tóba kíméletesen vissza kell helyezni! A tavon az országos méretkorlátozás van érvényben az egyes halfajokra, ívási tilalmi idő csak a ragadozó halakra vonatkozik. Harcsára általános ívási tilalom vonatkozik.
Kifogható naponta:    2 db méretkorlátozás alá eső békés hal
                                      1 db ragadozó hal
                                      3 kg egyéb hal
A fogott halat távozáskor a halőrnek – felszólítás nélkül – be kell mutatni!  A tavon foglalt hely nincs, a tó medrében a horgászhelyet bójával, karóval megjelölni a horgászat idejére sem szabad, rögzítő karók a tóban nem hagyhatók. A horgászidény kezdetét és befejezését az időjárás és halasítás függvényében – sajtó útján tesszük közzé.
3.)      A tó környékén a szemetelés, szemetes helyen való horgászat, horgászhoz méltatlan magatartás (durva beszéd) a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után és a tóról való kitiltással jár.
4.)      A tavon a zárógáttól számított 50 m-en belül (bójákkal kijelölt helyen) csónakot rögzíteni tilos. Járműveket csak a kijelölt parkolóhelyen lehet tárolni.
5.)    A horgászat közben bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.

DRÁVA FOLYÓ

1.) Tagsági jogviszonyból származó és a Halászati Törvényben elõírt feltételek meglétét tanúsító okmányok, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász jogosult az alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására. Az Alapszabályban és a Horgászrendben elõírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlõ arányban megilletik és terhelik.

2.) A tag jogosult az élõ Dráva (Boros Dráva holtág) baranyai szakaszán való horgászatra. Nem érvényes az egyesületi kezelésben lévõ drávai holtágakra.

3.) A Dráva folyón az Országos Horgászrend elõírásai érvényesek, kivéve egyéb halaknál a fogható mennyiség napi 5 kg. Gereblyézõ felszerelés használata szigorúan tilos!
Szemetes helyen való horgászat tilos, a keletkezett hulladékot mindenki köteles magával vinni.
A Mailáthpuszta alatt található Súgó nagygáttól a mailáthpusztai sziget nyugati sarkáig általános horgászati tilalom van érvényben március 01-től június 15-ig. Ez időszakban a területen tilos horgászni!


4.) A Magyar Államhatár rendjének betartása, minden horgász állampolgári kötelessége. Az Államhatár megsértse büntetõ eljárást von maga után, amely együtt jár a horgászattól való eltiltással. A Dráva folyó határjellege miatt az itt elkövetett horgászati szabálysértés szigorú felelõsségre vonással jár.

5.) Horgászat közben bekövetkezett balesetért felelõsséget nem vállalunk. A horgász köteles a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Határrend elõírásait betartani. Tilos minden nemű természetkárosító tevékenység (csaliállat-gyűjtés, ágvágás, szemetelés, fakivágás, bozót és cserjeírtás, tűzrakás, part megbontása, engedély nélküli horgászstég, bódé építése, stb.). Csónakból csak a Dráva magyarországi területén szabad horgászni. Csónakot csak a hatósági elõírásoknak megfelelõen a kijelölt csónakkikötõben szabad tárolni és az engedélyezett partszakaszokon lehet kikötni. A Boros Dráván a csónakhasználat nem engedélyezett!

Vissza az aktuálisokhoz....
 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye az online területi jegyek bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a területi jegyeket is, jól használható.
Jó volt a nyomdai úton előállított papír alapú területi jegy.
Ha nem kell nyomtatni az online jegyeket, akkor jó megoldás lesz.
 
 Vendég: 189
 Legújabb tagunk: Szaboi353