Felhasználó név:  Jelszó:  Regisztráció Elfelejtett jelszó
 
 
 
 

 

Szép kártya elfogadó hely


 
Törvénymódosítás (újabb) | 2009-11-10
Kép 

Ismét módosították a  halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendeletet. A teljes szövegezés ezen a linken elérhető: 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14999&ctag=articlelist&iid=1

Kivonat a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosítás egyes részeiből

2. § Az R. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az állami halász és horgászjegy kiadója köteles az állami jegyek, illetve az érvényesítő bélyegek igénylőjét a Hhtv. 20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján írásban nyilatkoztatni a 10. számú mellékletben foglalt tartalommal. Az állami jegyek kiadója az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükséges esetben a halászati hatóság rendelkezésére bocsátani”

9. § Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halászati vízterületeken az egyes halfajok legkisebb fogási méretét a 9. számú melléklet tartalmazza. A legkisebb fogási méret a halak testhosszúsága, amelyet a hal oldalán az orr csúcsától a farokúszó tövéig kell mérni”

10. § Az R. 27. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A horgász a menyhal kivételével a 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból - a (2) bekezdés szerinti gyermekhorgász kivételével - naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb három darabot, kősüllőből naponta három kilogrammot foghat ki. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból és menyhalból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.

(2)  A 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból - a menyhal kivételével - az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni. ”

„9. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez
Egyes halfajok halászati vízterületről kifogható legkisebb mérete
    1.     Kősüllő     Sander volgensis     20 cm
    2.     Sebes pisztráng     Salmo trutta m. fario     22 cm
    3.     Szivárványos pisztráng     Oncorhynchus mykiss     22 cm
    4.     Ponty     Cyprinus carpio     30 cm
    5.     Fogassüllő     Sander lucioperca     30 cm
    6.     Pisztrángsügér     Micropterus salmoides     30 cm
    7.     Márna     Barbus barbus    40 cm
    8.     Amur     Ctenopharyngodon idella     40 cm
    9.     Balin     Aspius aspius     40 cm
    10.     Csuka     Esox lucius     40 cm
    11.     Kecsege     Acipenser ruthenus     45 cm
    12.     Harcsa     Silurus glanis     50 cm
    13.     Menyhal     Lota lota     20 cm!

Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő személy a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 20. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatának mintája
Nyilatkozat
az állami halász-, illetve horgászjegy igényléséhez
Név:
Születési hely, idő:
Állandó lakóhely:
Állami halász, illetve horgászjegy száma:
Horgász szervezetének neve, címe:
A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg és velem szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg a hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ............................................. -ig. Halvédelmi bírságolási eljárás kapcsán állami halász, illetve horgászjegyemet visszavonták, állami jegyet ............................... -ig nem válthatok.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami halász, illetve horgászjeggyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat határidőig leadtam.
Kelt ............................., ............... év ........................... hó .............. nap
............................................
igénylő aláírása”

Vissza a cikkekhez....
 
 

Duna és Dráva folyó töltésen történő járműközlekedés rendje
bővebben.. pdf megnyitás
2017-05-11
Baranya Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság I. és II. osztálynak 2017. június 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2016-06-03
Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság az I. osztálynak 2016. június 18-án, míg a II. osztálynak 2016. június 19-én kerül megrendezésre a Domolosi horgásztavon. A verseny kiírása további részletek....
2015-10-09
2015. november 22-én kerül megrendezésre a II. Kökényi pergető verseny a Malomvölgyi I. (Kökényi tó) tavon. A versenyről bővebb információk: Mészáros András 30/663 1052 számon.
további részletek....
 
Mi a véleménye az online területi jegyek bevezetéséről?
Ideje volt modernizálni a területi jegyeket is, jól használható.
Jó volt a nyomdai úton előállított papír alapú területi jegy.
Ha nem kell nyomtatni az online jegyeket, akkor jó megoldás lesz.
 
 Vendég: 21
 Legújabb tagunk: Krisz. 9